Nieuws

Nieuws

Bedrijvenpark Spoorzicht Nieuw-Vennep winnaar eerste BIZ-Award

Het voorheen verouderd bedrijvenpark Spoorzicht in Nieuw-Vennep is er dankzij investeringen door alle betrokken ondernemers in geslaagd het bedrijvenpark een nieuwe impuls te geven. Dat was reden voor koepelorganisatie BIZ-Platform NL de eerste Award voor Het Beste BIZ-plan 2016 uit te reiken aan het bestuur van dit BIZ-fonds. Lees meer....

Sociaal en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door middel van de BIZ

Tijdens de eerste ledenbijeenkomst van Ondernemersvereniging Businesspark Noorderpoort werd een bijzondere samenwerkingsovereenkomst getekend met Dagbesteding La Oya en Stichting Parkmanagement Venlo.
Geheel in het kader van Sociaal en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen gaat het Businesspark een samenwerking aan met La Oya Dagbesteding. Via deze manier wil de Ondernemersvereniging en Parkmanagement bijdragen aan participatie aan en in de maatschappij en onderstrepen achter deze gedachte te staan.
Ondernemersvereniging Businesspark Noorderpoort omvat 3 bedrijventerreinen, welke in de BIZ Venlo zitten: Businesspark Noorderpoort, Kantorenpark Noorderpoort en Veegtes.

Pieter Heerma bezoekt BIZ-Spoorzicht voor combi BIZ en Participatiewet
CDA-kamerlid Pieter Heerma heeft BIZ-Vereniging Spoorzicht bezocht om zich te laten informeren over de invulling die op dit bedrijvenpark wordt gegeven aan de pilot BIZ en Participatiewet die Stichting BIZ Platform NL momenteel uitvoert. Uit het werkbezoek is gebleken dat het kamerlid alsook wethouder Ap Reinders en de bedrijven op het bedrijvenpark zeer positief zijn over het initiatief. De pilot is een levend voorbeeld dat de BIZ kan worden ingezet door bedrijven en gemeenten samen voor duurzame maatschappelijke initiatieven.
De pilot is een van de drie pilots 
die door een subsidie van Instituut GAK mogelijk zijn gemaakt. Op Spoorzicht wordt door het BIZ-fonds samen met dagbesteding Ons Tweede Thuis en Meerlanden Bedrijfsafval gewerkt aan een aantal activiteiten op het gebied van duurzaamheid en services met inzet van mensen uit de doelgroep van Ons Tweede Thuis.

Bedrijvenparken, Groenbeheer en Participatiewet: Een mooie combi
Steeds meer bedrijvenparken starten op basis van de nieuwe wet BedrijvenInvesteringsZones (BIZ) een eigen lokaal ondernemersfonds. Op deze wijze betalen alle ondernemers mee om de kwaliteit van het bedrijvenpark te verhogen met de uitgangspunten schoon, heel en veilig.Koepelorganisatie BIZ Platform NL ziet hierin mogelijkheden om mooie combinaties te maken als het gaat om duurzaam groenbeheer op...

BIZ-organisatie Centrum ’s-Gravenzande switcht van vereniging naar stichting
Stichting BIZ Platform NL heeft ondersteuning geboden bij het omzetten van de BIZ-vereniging naar een stichting BIZ in ’s-Gravenzande. Steeds meer BIZ-organisaties worden als stichting opgezet en de ondernemers in ’s-Gravenzande hadden behoefte om de eigen organisatie anders en voortvarender in te richten. De leden van de vereniging zijn unaniem akkoord gegaan met het omzetten van de rechtsvorm.

Voorbereiding studiereis BIZ naar Washington DC
Stichting BIZ Platform NL bereidt in samenwerking met de koepel van Business Improvement Districts (BID’s) in Washington DC voor dit jaar een studiereis voor. In de VS heeft men al jarenlang ervaring met BID’s en is de taakopvatting van deze organisaties nog breder dan in Nederland. Aan de andere kant hebben de BID’s aan de overkant van de plas oprecht belangstelling voor de wijze waarop in Nederland de BIZ-fondsen zijn opgezet en worden uitgevoerd. Binnenkort meer over deze studiereis op onze site...