Ondersteuning en advies

Ondersteuning en advies

Als kenniscentrum op het gebied van BIZ en andere lokale ondernemersfondsen is Stichting BIZ Platform NL dé vraagbaak voor ondernemersorganisaties en gemeenten. De stichting beschikt over een groot netwerk van deskundigen vanuit diverse disciplines.

Er is bij ondernemersorganisaties en gemeenten veel behoefte aan informatie over de mogelijkheden die de Wet BIZ biedt. De wet die op 1 januari 2015 in werking trad, is redelijk complex te noemen, omdat naast het initiatief van lokale ondernemersorganisaties de wet ook een belangrijke faciliterende rol toedicht aan het gemeentebestuur, waarbij het noodzakelijk is diverse gemeentelijke diensten te betrekken in het traject naar de realisatie van een BIZ-fonds.

Stichting BIZ Platform NL biedt:

1.      Informatie over de strekking van de wet en de interpretatie ervan;

2.      Formats die gebruikt kunnen worden bij het voorbereiden van een BIZ-fonds;

3.      Begeleiding voor ondernemersorganisaties en/of gemeenten in het traject naar de realisatie van een BIZ-fonds;

4.      Voorbeelden elders uit het land waar BIZ-fondsen en gemeenten hun voordeel mee kunnen doen;

5.      Concrete ondersteuning bij het meedenken over de inhoud van een BIZ-plan (zoals het initiatief van stichting BIZ Platform NL om BIZ en    
         Participatiewet te combineren waar dat gewenst is);

6.      Een onafhankelijk stembureau waar gemeenten de draagvlakmeting aan kunnen uitbesteden (onder toezicht van een notaris);

7.      Hulp en handvatten bij de uitvoering van BIZ-plannen;

8.      Ondersteuning bij de evaluatie en verlenging van BIZ-trajecten;

9.      Seminars en werkbezoeken om nieuwe kennis op te doen en te leren van andere BIZ-fondsen;

10.    Een krachtige lobby naar de politiek over de ontwikkeling van lokale ondernemersfondsen.