Wat is een BIZ?

Wat is een BIZ?


Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Dit is bijvoorbeeld een winkelstraat/gebied of een bedrijventerrein.

Alle ondernemers/eigenaren in de BIZ betalen daaraan mee. Een BIZ kan worden opgezet door alleen ondernemers, ondernemers en eigenaren samen of alleen door eigenaren.

Om tot een BIZ te komen stellen de ondernemers en/of de eigenaren samen een plan op. Dat plan houdt onder andere in wat men gezamenlijk wil uitvoeren en welke begroting daarbij hoort.

Na goedkeuring van het BIZ-plan door de gemeente en indien er genoeg draagvlak bestaat onder de ondernemers/eigenaren, betalen alle ondernemers/ eigenaren in het betreffende gebied een heffing aan de gemeente. De opbrengst daarvan wordt in de vorm van een subsidie uitgekeerd aan de BIZ-vereniging of BIZ-stichting welke uitvoering geeft aan de activiteiten van het BIZ-plan.

Voor het komen tot een BIZ volgt u het BIZ stappenplan

Voor verdere informatie en ondersteuning kunt u contact met ons opnemen.