Spoorzicht winnaar eerste BIZ-Award

Spoorzicht winnaar eerste BIZ-Award

Het voorheen verouderd bedrijvenpark Spoorzicht in Nieuw-Vennep is er dankzij investeringen door alle betrokken ondernemers in geslaagd het bedrijvenpark een nieuwe impuls te geven. Dat was reden voor koepelorganisatie BIZ-Platform NL de eerste Award voor Het Beste BIZ-plan 2016 uit te reiken aan het bestuur van dit BIZ-fonds.

BIZ Award uitreiking.jpg

Spoorzicht kende veel leegstand en weinig samenhang tussen de ondernemers. Het is een terrein waar veel verschillende bedrijfsactiviteiten te vinden zijn. In 2016 heeft Spoorzicht een BIZ-plan aan de 260 bedrijven voorgelegd in een draagvlakmeting en slaagde glansrijk.

In dit nieuwe plan ligt de nadruk op het verder versterken van de veiligheid, maar worden ook lijnen uitgezet voor het verduurzamen van groen en het stimuleren van recycling.

Het groenbeheer op Spoorzicht is van de gemeente overgenomen en een heel nieuwe groenstructuur wordt aangelegd. Daarnaast gaan teams van de instelling voor dagbesteding dagelijks aan de slag om afvalstromen die goed te recyclen zijn, zoals papier, karton en cartridges bij de bedrijven op te halen. Dit wordt op Spoorzicht opgezet met een combinatie van BIZ en Participatiewet.

Naast Spoorzicht waren er eervolle vermeldingen voor BIZ-fondsen op bedrijvenparken in Venlo en Werkendam en voor winkelgebied Aert van der Goesstraat in Den Haag.

 

De Wet BedrijvenInvesteringsZones BIZ is sinds 2015 van kracht en Nederland kent inmiddels 400 BIZ-fondsen. Dit levert een extra investering door ondernemers op van zo’n 160 miljoen euro in de lokale economie.  Stichting BIZ Platform NL stimuleert en begeleidt de ontwikkeling van samenwerking van lokale ondernemers in BIZ-fondsen.
Niet voor publicatie:

Voor meer informatie: Ton Sels, secretaris BIZ Platform NL, 06 – 5144 1005, tonsels@bizplatform.nl