Bedrijvenparken, Groenbeheer en Participatiewet: Een mooie combi

Bedrijvenparken, Groenbeheer en Participatiewet: Een mooie combi

 

Steeds meer bedrijvenparken starten op basis van de nieuwe wet BedrijvenInvesteringsZones (BIZ) een eigen lokaal ondernemersfonds.
Op deze wijze betalen alle ondernemers mee om de kwaliteit van het bedrijvenpark te verhogen met de uitgangspunten schoon, heel en veilig.
Koepelorganisatie BIZ Platform NL ziet hierin mogelijkheden om mooie combinaties te maken als het gaat om duurzaam groenbeheer op bedrijvenparken.

Tijdens een werkbezoek van BIZ Platform NL aan sociale werkvoorziening Tomin Groep in Hilversum werd duidelijk dat er kansen liggen nu veel gemeenten
overwegen het groenbeheer op bedrijvenparken (met het beschikbare budget) uit te besteden aan het lokaal ondernemersfonds op een bedrijvenpark.
Directeur Egbert Roozen van de brancheorganisatie voor groenvoorzieners en hoveniers VHG gaf tijdens het werkbezoek aan dat de groenbedrijven van veel organisaties voor sociale werkvoorziening al nauw betrokken en actief zijn in de VHG. Roozen stelde dat zijn sector open staat om afspraken te maken met gemeentebesturen over de inzet van meer mensen vanuit de sociale werkvoorziening als gemeenten overwegen om het groenbeheer uit te besteden.

Wethouder Froukje de Jonge van Almere en verantwoordelijk voor de portefeuille participatie, werk en inkomen deed tijdens het werkbezoek
een appel op werkgevers en het bedrijfsleven werkplekken beschikbaar te stellen voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
Zij gaf aan graag verder te willen praten over mogelijkheden die de sector groenvoorziening biedt in het kader van de participatiewet.

Wethouder Theo Reijn van gemeente Wijdemeren pleitte voor meer samenwerking tussen gemeente en lokale ondernemersorganisaties en gaf vanuit zijn
lokale ervaringen enkele voorbeelden. John Menges, accountmanager Groenbedrijf van Tomin Groep ondersteunde het pleidooi van de beide wethouders
met de oproep de mensen van de sociale werkvoorziening meer kansen te bieden in regulier werk.

BIZ Platform NL zal de mogelijkheden van lokale ondernemersfondsen, groenbeheer en participatiewet ook gaan bespreken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Niet voor publicatie:
Voor meer informatie: Ton Sels, secretaris BIZ Platform NL, 06 -51 44 10 05, tonsels@bizplatform.nl