Activiteiten 2017

Activiteiten 2017

Planning activiteiten

Ook dit voorjaar weer heeft BIZ Platform NL interessante bijeenkomsten in de planning staan. Voor deelnemers aan BIZ Platform NL geldt altijd een aantrekkelijk kortingstarief voor deze bijeenkomsten of zelfs gratis deelname.

Noteert u de volgende data alvast in de agenda. De definitieve uitnodiging ontvangt u binnenkort. 

Handelsmissie naar Washington DC: BID meets BIZ 13-17 november 
Door een samenwerking met het BID-Council in Washington DC is BIZ-Platform NL in de unieke gelegenheid een handelsmissie te organiseren om nader kennis te maken met de wijze waarop de Amerikaanse variant van BIZ, de Business Improvement Districts gedurende ruim 25 jaar ervaring heeft opgebouwd met het collectief organiseren van de economische ontwikkeling in de openbare ruimte.
De handelsmissie zal plaatsvinden van maandag 13 november (vertrek 13.15 uur vanaf Schiphol) tot zaterdag 18 november (aankomst 07.00 uur op Schiphol).
Samen met de directie van het BID-Council in Washington DC hebben we een zeer fraai programma kunnen samenstellen met o.m. de volgende onderdelen:
       
       - Bezoek aan een bijeenkomst van de Economic Development Board DC;
       - Ontmoeting met de directie van de International Downtown Association IDA;
       - Bezoeken van diverse BID’s in DC;
       - Uitleg over arbeidsintegratieprogramma in het kader van BID in DC.

Daarnaast wordt gewerkt aan een ontmoeting met Frank Heemskerk (als voormalig staatssecretaris EZ verantwoordelijk voor de introductie van BIZ in Nederland en thans één van de directeuren van de Wereldbank in Washington.
Heel bijzonder is ook de dag van 16 november. In de VS staat deze dag sinds 1990 officieel bekend als Dutch American Heritage Day. Het zou mooi zijn als we die dag de Nederlandse ambassade kunnen bezoeken. Daar wordt aan gewerkt!

Van de zijde van BID-Council DC is aangegeven dat zij ook graag vernemen wat onze ervaringen in Nederland zijn met BIZ en welke uitdagingen we kennen. Ook is men benieuwd naar de wijze waarop we BIZ met arbeidsmarktissues combineren.
Kortom, voor professionals in Nederland die te maken hebben of krijgen met BIZ-fondsen een zeer leerzame handelsmissie. Het is zeker de bedoeling de contacten opgedaan in Washington een vervolg te geven.

Bijdrage aan de reis en mogelijke subsidie
De handelsmissie biedt ruimte voor 12 delegatieleden. De kosten zijn beperkt gehouden door de keuze voor een goed, maar niet excessief duur hotel en uitbesteding van het logistieke deel van de missie.
De deelnemerskosten van de handelsmissie bedragen bruto € 3.000,- per persoon. Echter, door gebruik te maken van de missievoucher van het ministerie van EZ kunt u € 1.500,- aan tegemoetkoming ontvangen.

Aanmelden
Wees er snel bij en leer van de ervaringen met BIZ in Washington DC. Het deelnemersaantal in de delegatie is beperkt tot 12 personen. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over het aanvragen van de missievoucher.
Aanmelden is mogelijk via secretariaat@bizplatform.nl

Klik hier om het programma in te zien

Themabijeenkomst BIZ & Arbeidsmarkt
De ruim 400 BIZ-fondsen (Wet BedrijvenInvesteringsZones) die ons land inmiddels telt, zorgen nu al minimaal voor een extra investering door ondernemers in de lokale economie van 400 miljoen euro! Deze impuls kan ook heel goed worden benut om (collectieve) taken van een BIZ mede uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo voert stichting BIZ Platform NL momenteel een drietal pilots uit waarbij de BIZ wordt gekoppeld aan de participatiewet. In Den Haag wordt daarnaast een start gemaakt met de combi BIZ en bijstand.

Wilt u meer weten over deze initiatieven? Zou een combi tussen BIZ en lokale arbeidsmarkt ook bij u kunnen werken? Kom dan naar de bijeenkomst op 23 januari in Gorinchem! U wordt bijgepraat over BIZ en de mogelijkheden voor de arbeidsmarkt.

Maandagmiddag 23 januari 2017 van 13.30 tot 17.00 uur te Atrium groep, Stephensonweg 14 te Gorinchem
Aanmelden: Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
Aanmelding is mogelijk tot 20 januari via events@bizplatform.nl 

 

UITNODIGING: BIZ-Award & Introductie BIZ en Arbeidsmarkt

Voor het eerst in Nederland wordt de award voor het beste BIZ-plan uitgereikt! 

Een onafhankelijke jury heeft zich over de genomineerde plannen gebogen en een winnaar gekozen!
Welk BIZ-plan gaat naar huis met deze award? Is het de BIZ uit Werkendam, Den Haag, Haarlemmermeer of Venlo?

Naast het uitreiken van deze award wordt op 8 juni de combinatie BIZ en Arbeidsmarkt gepresenteerd door stichting BIZ-Platform NL. Op basis van diverse pilots die nu worden uitgevoerd, wordt de landelijke aanpak BIZ en Arbeidsmarkt gepresenteerd waar de ruim 400 BIZ-fondsen in ons land in samenwerking met gemeenten gebruik van kunnen maken!

PROGRAMMA:

15.30 uur Ontvangst deelnemers 
16.00 uur Welkom door Marc Rosier, wethouders stedelijke ontwikkeling Zoetermeer 
16.10 uur Introductie award Beste BIZ-plan 2016 door Peter van Haagen, vice-voorzitter Stichting BIZ-Platform NL 
16.30 uur Uitreiking award Beste BIZ-plan 2016 door Taco Kuiper, wethouder sociale zaken / werk en inkomen gemeente Zoetermeer 
16.45 uur Toelichting Aanpak BIZ en Arbeidsmarkt door Ton Sels, algemeen secretaris Stichting BIZ-Platform NL
17.05 uur Officiële starthandeling BIZ en Arbeidsmarkt
17.15 uur Afsluiting bijeenkomst door wethouder Taco Kuiper
17.30 uur Informeel samenzijn met borrel

AANMELDEN: Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Aanmelding is mogelijk tot 6 juni via secretariaat@bizplatform.nl

Ondernemers actief in BIZ-fondsen, op bedrijvenparken, in winkelgebieden, wethouders en bedrijfscontactfunctionarissen zijn in het bijzonder van harte welkom bij deze bijeenkomst.

Tenslotte

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten.

Mail: info@bizplatform.nl
Twitter: @bizseminar