Aktiviteiten 2017

Aktiviteiten 2017

Planning activiteiten

Ook dit voorjaar weer heeft BIZ Platform NL interessante bijeenkomsten in de planning staan. Voor deelnemers aan BIZ Platform NL geldt altijd een aantrekkelijk kortingstarief voor deze bijeenkomsten of zelfs gratis deelname.

Noteert u de volgende data alvast in de agenda. De definitieve uitnodiging ontvangt u binnenkort. 


Themabijeenkomst BIZ & Arbeidsmarkt

De ruim 400 BIZ-fondsen (Wet BedrijvenInvesteringsZones) die ons land inmiddels telt, zorgen nu al minimaal voor een extra investering door ondernemers in de lokale economie van 400 miljoen euro! Deze impuls kan ook heel goed worden benut om (collectieve) taken van een BIZ mede uit te laten voeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo voert stichting BIZ Platform NL momenteel een drietal pilots uit waarbij de BIZ wordt gekoppeld aan de participatiewet. In Den Haag wordt daarnaast een start gemaakt met de combi BIZ en bijstand.

Wilt u meer weten over deze initiatieven? Zou een combi tussen BIZ en lokale arbeidsmarkt ook bij u kunnen werken? Kom dan naar de bijeenkomst op 23 januari in Gorinchem! U wordt bijgepraat over BIZ en de mogelijkheden voor de arbeidsmarkt.

Maandagmiddag 23 januari 2017 van 13.30 tot 17.00 uur te Atrium groep, Stephensonweg 14 te Gorinchem
Aanmelden: Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Aanmelding is mogelijk tot 20 januari via events@bizplatform.nl 

UITNODIGING: BIZ-Award & Introductie BIZ en Arbeidsmarkt

Voor het eerst in Nederland wordt de award voor het beste BIZ-plan uitgereikt! 

Een onafhankelijke jury heeft zich over de genomineerde plannen gebogen en een winnaar gekozen!
Welk BIZ-plan gaat naar huis met deze award? Is het de BIZ uit Werkendam, Den Haag, Haarlemmermeer of Venlo?

Naast het uitreiken van deze award wordt op 8 juni de combinatie BIZ en Arbeidsmarkt gepresenteerd door stichting BIZ-Platform NL. Op basis van diverse pilots die nu worden uitgevoerd, wordt de landelijke aanpak BIZ en Arbeidsmarkt gepresenteerd waar de ruim 400 BIZ-fondsen in ons land in samenwerking met gemeenten gebruik van kunnen maken!

PROGRAMMA:

15.30 uur Ontvangst deelnemers 
16.00 uur Welkom door Marc Rosier, wethouders stedelijke ontwikkeling Zoetermeer 
16.10 uur Introductie award Beste BIZ-plan 2016 door Peter van Haagen, vice-voorzitter Stichting BIZ-Platform NL 
16.30 uur Uitreiking award Beste BIZ-plan 2016 door Taco Kuiper, wethouder sociale zaken / werk en inkomen gemeente Zoetermeer 
16.45 uur Toelichting Aanpak BIZ en Arbeidsmarkt door Ton Sels, algemeen secretaris Stichting BIZ-Platform NL
17.05 uur Officiële starthandeling BIZ en Arbeidsmarkt
17.15 uur Afsluiting bijeenkomst door wethouder Taco Kuiper
17.30 uur Informeel samenzijn met borrel

AANMELDEN: Aan deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Aanmelding is mogelijk tot 6 juni via secretariaat@bizplatform.nl

Ondernemers actief in BIZ-fondsen, op bedrijvenparken, in winkelgebieden, wethouders en bedrijfscontactfunctionarissen zijn in het bijzonder van harte welkom bij deze bijeenkomst.

Tenslotte

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten.

Mail: info@bizplatform.nl
Twitter: @bizseminar